FR
INQUÉRITO

Expectativas

de regresso de portugueses no estrangeiro
Início / Recursos / Teses e dissertações
Imigração portuguesa na Galiza
2016-09-13
José Daniel Arias Fernández apresentou, em 2011, uma dissertação de mestrado em Migrações Internacionais, na Universidade da Coruña, sobre a imigração portuguesa na Comunidade Autónoma da Galiza. +

Título  Portugueses no Sur de Lugo. Cidadanía diferenciada nun contexto transnacional
Autor  José Daniel Arias Fernández
Orientadora  Antía Pérez Caramés
Data  2011
Institutição  Universidade da Coruña
Curso  Dissertação de mestrado em "Migracións Internacionais"

https://fr.scribd.com/doc/82931475/Fin-de-Danil

 

Resumo  “Os fluxos migratorios entre estados son unha realidade especialmente dinámica e influenciada por múltiples factores de maior ou menor envergadura. Un dos grandes factores de influencia nas migracións entre estados é sen dúbida a veciñanza, por motivos obvios; tamén o son as desigualdades socioeconómicas entre estes, no punto en que conflúen as dúas variábeis, achegamento cultural e territorial, así como desigualdade socioeconómica, nun mesmo caso; o lóxico e o habitual é que se produzan grande número de movementos migratorios dun estado para o outro. Como casos paradigmáticos desta situación, nomeadamente no que se refire a movemento migratorios por situacións de desigualdade económica, podemos destacar os casos dos mexicanos nos E.U.A, os albaneses na Grecia ou os marroquís en España (Moré, 2007). O mesmo acontece cos portugueses no Reino de España; caracterizándo se dun xeito especialmente significativo, e cunhas peculiaridades especiais, na Comunidade Autónoma de Galiza.Galiza é a comunidade con maior proporción de inmigrantes portugueses, polo que este proxecto versará sobre a realidade dos inmigrantes portugueses na Comunidade Autónoma de Galiza, centrándo se máis especificamente nun espazo concreto do territorio, as comarcas de Courel-Quiroga e Terra de Lemos. Estas comarcas, son contiguas e sitúanse nunespazo rural, interior e situado a aproximadamente 100 km da fronteira galegacon Portugal.”

 

Observatório da Emigração Centro de Investigação e Estudos de Sociologia
Instituto Universitário de Lisboa

Av. das Forças Armadas,
1649-026 Lisboa, Portugal

T. (+351) 210 464 018

F. (+351) 217 940 074

observatorioemigracao@iscte.pt

Parceiros Apoios