FR
Início / Recursos / Teses e dissertações / E-H
Imigração portuguesa na Galiza
2006-03-29
Dissertação de mestrado de José Daniel Arias Fernández em migrações internacionais, apresentada à Universidade da Coruña, em 2011, sobre a imigração portuguesa na Comunidade Autónoma da Galiza, sob orientação de Antia Pérez Caramés.

Título  Portugueses no Sur de Lugo. Cidadanía diferenciada nun contexto transnacional
Autor  José Daniel Arias Fernández
Orientadora  Antía Pérez Caramés
Data  2011
Institutição  Universidade da Coruña
Grau  Mestrado
Área  Migrações internacionais
URI  https://fr.scribd.com/doc/82931475/Fin-de-Danil

 

Resumo 

Os fluxos migratorios entre estados son unha realidade especialmente dinámica e influenciada por múltiples factores de maior ou menor envergadura. Un dos grandes factores de influencia nas migracións entre estados é sen dúbida a veciñanza, por motivos obvios; tamén o son as desigualdades socioeconómicas entre estes, no punto en que conflúen as dúas variábeis, achegamento cultural e territorial, así como desigualdade socioeconómica, nun mesmo caso; o lóxico e o habitual é que se produzan grande número de movementos migratorios dun estado para o outro. Como casos paradigmáticos desta situación, nomeadamente no que se refire a movemento migratorios por situacións de desigualdade económica, podemos destacar os casos dos mexicanos nos E.U.A, os albaneses na Grecia ou os marroquís en España (Moré, 2007). O mesmo acontece cos portugueses no Reino de España; caracterizándo se dun xeito especialmente significativo, e cunhas peculiaridades especiais, na Comunidade Autónoma de Galiza.Galiza é a comunidade con maior proporción de inmigrantes portugueses, polo que este proxecto versará sobre a realidade dos inmigrantes portugueses na Comunidade Autónoma de Galiza, centrándo se máis especificamente nun espazo concreto do territorio, as comarcas de Courel-Quiroga e Terra de Lemos. Estas comarcas, son contiguas e sitúanse nunespazo rural, interior e situado a aproximadamente 100 km da fronteira galegacon Portugal.

 

Observatório da Emigração Centro de Investigação e Estudos de Sociologia
Instituto Universitário de Lisboa

Av. das Forças Armadas,
1649-026 Lisboa, Portugal

T. (+351) 210 464 322

F. (+351) 217 940 074

observatorioemigracao@iscte-iul.pt

Parceiros Apoios
ceg Logo IS logo_SOCIUS Logo_MNE Logo_Comunidades